دعوی تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء

سوال :

سلام خسته نباشید سوالی داشتم در مورد این که اگر مستاجر مسکونی با قرارداد یکساله اجاره آپارتمان خود را سه ماه از ابتدای قرارداد خود تاکنون پرداخت نکند مالک میتواند از طریق قضایی برای وی حکم تخلیه بگیرد اگر بعد از شکواییه قضایی مستاجر ملزم به پرداخت اجاره آپارتمان شود ایا مالک میتواند دیگر مایل به ادامه قرارداد با وی نباشد و وی را ملزم به تخلیه نماید؟

پاسخ :

کاربر گرامی در مواردی موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره آپارتمان یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.که یکی از آن موارد بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر است طبق این بند در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره آپارتمان را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. ‌در موارد فوق هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

لطفا سوال دوم خود را جداگانه ارسال فرمایید با هر کد فقط به یک سوال پاسخ داده می شود.

پی نوشت:

مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر و صاحب خانه به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید.

تکالیف مستاجر:

مستأجر بعد از قبض موضوع اجاره آپارتمان نسبت بدان در حکم امین است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهد بود.

مستأجر حق دارد اجاره را به دیگری واگذار نماید مگر آنکه در عقد اجاره از طرف مؤجر صریحاً ممنوع شده باشد.

مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.

عین ملک یا وسیله اجاره شده را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.

اجاره‌بها را در زمان‌های مشخص پرداخت نماید.

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود که شامل مشخصات طرفین قرارداد و میزان اجاره بها و مدت اجاره و مورد اجاره و شرایط طرفین در آن می باشد.

اجاره بها:

مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در قرارداد قید گردد. مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت نماید یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هر گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.

شرایط تنظیم قرارداد:

در نوشتن و امضای قرارداد باید به مسائل زیادی توجه داشت از جمله:

آگاهی اجمالی به قوانین مربوط به موضوع قرارداد؛ مثلا در صورتیکه اجاره آپارتمان یک ماه پرداخت نگردد، صاحب ملک می‌تواند از طریق قانون مورد اجاره را تخلیه نماید.

مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان

در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به اینصورت که قرارداد جنبه عادلانه داشته باشد.

مدت قرارداد؛ هر قراردادی باید یک زمان معین و مشخص شده داشته باشد از یک ساعت گرفته تا چندین سال اما بهتر است که قراردادها یکساله باشد.

حضور دو نفر شاهد جهت امضای ذیل قرارداد.

تنظیم قرارداد در دونسخه و در صورت نیاز سه نسخه جهت در اختیار فرد سوم قراردادن (که فرد سوم در قرارداد ذکر شده است)

ذکر مرجع حل اختلاف از جمله شخصی خاص و یا مرجع قانونی مربوطه.

در مورد پیش فروش و پیش خرید بنظر من باید سه عامل مهم را رعایت نمود.برای جلو گیری از معاملات معارض و کلاهبرداری ۱٫امضای مالک متن سند یا وکیل قانونی ان که در مورد اصالت وکیل نسبت بامور محوله از دفترخانه ای که و کالت تنظیم شده استعلام شود.۲٫تقسیم نامه فیمابین سازنده و مالک.۳٫ارائه وکالت سازنده از فروشنده متن نسبت به واگذاری و یا فروش اپارتمانهای ذکر شده با احراز مالکیت در تقسیم نامه.مخفی نماند نکته ای را باید متذکر شوم اگر مورد معامله در رهن بانک قرار داشت حتما بایستی نسبت به و ام ماخوذه کتبآ از بانک استعلام بعمل اید تا وام دریافتی دقیقآ مشخص شود.بدیهی است جواز ساختمان حتمنآ باید در قرارداد با ذکر شماره و تاریخ و منطقه شهرداری ثبت گردد.و در ذیل قرارداد تنظیمی ذکر گردد فروشنده متعهد و ملتزم گردید قبل از انتقال قطعی و ثبت مبیع نسبت به فک رهن اقدام نماید و عدول از این تعهد شامل ضررو زیان و خسارات احتمالی که در قرارداد مضبوط است می باشد.

منبع :  melkban24.ir

مطالب مرتبط

 • 93
  نکاتی که در هنگام تنظیم قرارد اجاره می بایست به آنها توجه نمایید: اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره ‌بها یا کرایه، به…
 • 87
  در این مبحث به بررسی عقد اجاره و حقوق و تكالیف موجر و مستاجر میپردازیم: تقریبا اكثر افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی آشنا هستند و یا حداقل یك بار خود موجر یا مستاجر بوده اند بویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسكن بیشتر افراد امكان تهیه مسكن…
 • 86
  ممکن است شما هم در اطرافیان خود افرادی را دیده باشید که به علت بی دقتی در تنظیم قرارداد و گاهی جابه جایی یک بند یا کلمه در قرارداد ضررهای بسیاری کردند مثلا صاحبخانه پس از اتمام دوره ی قرارداد ودیعه را پس نداده و علاوه بر آن برای روزهایی…
 • 80
   دیگر سالهاست زمان آن گذشته که در دفتر کار خود بنشینید تا مشتری به سراغ شما بیاید . در بازار پر رقابت امروز که حتی نانوایی ها  که روزگاری مجبور بودید در صف های طولانی آنها نوبت بگیرید هم به فکرراه هایی برای جذب مشتری هستند ، چاره ای نیست…
 • 78
  کسانی که قصد خرید یا اجاره ملکی را دارند باید چه نکاتی را رعایت کنند تا احتمال کلاهبرداری کاهش پیدا کند؟  1 - از اعتماد بیجا جداً پرهیز نموده حتی به نزدیکترین افراد هم اعتماد نکنید و خودتان شخصاً یا به کمک وکیل بررسیهای کافی را انجام دهید چه بسا…

49 thoughts on “دعوی تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء

 1. I do not even understand how I finished up here, but I assumed this publish was good. I do not understand who you might be however certainly you are going to a well-known blogger should you aren’t already. Cheers!

 2. Hello, Neat post. There is an issue together with your web site in internet explorer, might check this? IE nonetheless is the marketplace chief and a good portion of people will omit your wonderful writing because of this problem.

 3. Great work! That is the kind of info that should be shared across the internet. Disgrace on Google for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thanks =)

 4. I do not even know the way I stopped up right here, however I assumed this submit used to be great. I do not recognize who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger in case you aren’t already. Cheers!

 5. Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall glance of your site is great, as smartly as the content material!

 6. Great post, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not understand this. You must continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!|What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid different users like its helped me. Great job.

 7. Thank you a bunch for sharing this with all people you really recognise what you’re speaking approximately! Bookmarked. Please also seek advice from my web site =). We could have a hyperlink alternate agreement between us

 8. Hello There. I discovered your blog the usage of msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read extra of your helpful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 9. I believe that is among the most important info for me. And i am glad studying your article. But wanna statement on some basic things, The site taste is great, the articles is really great : D. Just right activity, cheers

 10. 351511 953276Aw, this became an incredibly good post. In thought I would like to devote writing such as this moreover – taking time and actual effort to make a very excellent article but exactly what do I say I procrastinate alot and by no indicates discover a strategy to get something completed. 704653

 11. 527985 87351A person essentially lend a hand to make significantly articles I may possibly state. That could be the quite 1st time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to create this specific publish incredible. Fantastic activity! 247953

 12. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a great site.

 13. Appreciating the time and energy you put into your website and detailed material you offer. It’s amazing to come across a blogging site every now and then which is not the similar expired rehashed stuff. Wonderful read! We have bookmarked your webpage and I am adding your RSS feeds to our mesothelioma lawyer web page.

 14. Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks However I’m experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 15. 50965 358649Naturally I like your web-site, nevertheless you want to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it extremely silly to inform you. On the other hand I will certainly come once again once again! 175504

 16. 137998 634974Terrific paintings! That will be the type of information that are meant to be shared about the net. Shame on the seek for no longer positioning this publish higher! Come on over and consult with my internet site . Thank you =) 14198

 17. Hi there very cool site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m glad to seek out so many helpful info right here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 18. I was just seeking this information for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

Leave a Reply

Your email address will not be published.