ایمن سازی ساختمان در برابر زلزله

براي مقابله با زلزله چگونه بسازيم:

زلزله در كشورهاي پيشرفته خصوصا درزمينه ساختمان كه درگيري نزديكي هم با زلزله دارند ، همچون ژاپن و آمريكا تقريبا مهار شده است ، آنان توانسته اند با بهينه سازي ساختمانهايشان و رعايت اصول ايمني در ساخت و نظارت بر اجرا به نقطه اي برسند كه بگويند در كشور ما زلزله بلا نيست.

201561014182410a

ايمن سازي يا مقاوم سازي؟

چرا ما در اينجا از واژه ايمن سازي استفاده مي كنيم؟ آيا مقاوم سازي بهتر است؟ چه تفاوت هايي دارند؟

“مقاوم سازي” به معناي بيشتر كردن مقاومت تمام و يا قسمتي از ساختمان است به اين مفهوم كه بتواند نيرو هاي بيشتري را تحمل كند و اگر به زبان خودماني بخواهم بگويم، بتواند در برابر زلزله هاي بزرگتري فرو نريزد!

“ايمن سازي”به معناي اين است كه اقداماتي در حين ساخت و يا بعد از ساخت و در حين بهره برداري و استفاده از ساختمان انجام دهيم كه محيط ساختمان در حين زلزله داراي ايمني حداقل(ايمني جاني براي ساكنان) باشد.در ايمن سازي ما مستقيما با اينكه چه بلايي سر ساختمان مي آيد كاري نداريم، اين ساكنين هستند كه براي ما مهم هستند.ممكن است اقداماتي كه انجام مي دهيم هيچ ربطي هم به اسكلت ساختمان نداشته باشد.

چه بسيار ساختمانهاي مقاومي كه هيچ گونه ايمني در حين زلزله براي ساكنان ندارند و چه بسيار ساختمانهايي كه در عين مقاومت كم ايمني كافي براي جان ساكنين را دارند.

يك سالن مجلل و بسيار محكم و بادوام يك طبقه را درنظر بگيريد كه داراي لوسترهاي بسيار بزرگ سقفي بوده و مهماني باشكوهي هم در آن برگزار شده است. در صورت وقوع زلزله، قطعا اسكلت يك چنين سالني هيچ آسيبي نخواهد ديد، ولي به نظر شما افراد اين مهماني زنده از اين سالن خارج خواهند شد.

نكته:

پس از اين به بعد آگاهانه از واژه “ايمن سازي”و”مقاوم سازي” استفاده مي كنيم.

 

ايمن سازي

بسياري از مردم بر اين باورند كه فقط تير و ستون و ديوار و سقف هستند كه مي توانند به هنگام زلزله و تخريب محل سكونت و كار، آسيب رسان باشند اين در حالي است كه بايد توجه داشته باشيم كه فرو افتادن يك كمد، كتابخانه و…نيز مي تواند به نوبه خود خطرناك و حتي مرگ آور باشد شيشه هاي ساختمانها در صورت وقوع زلزله، بدليل تغيير شكل قاب آنها، ميشكند و همچون گيوتيني بر سر افراد (چه در داخل و چه در خارج محل) فرو ميريزد. ايمن سازي شامل طيف وسيعي از فعاليتهايي است كه منجر به ايمن شدن محل مي گردد، و اين طيف وسيع از ايمن سازي اشياء و دكوراسيون گرفته تا مقاوم سازي تير، ستون و پيها را شامل مي شود.

 آيا ايمن سازي موثر است؟

اگر با مفهوم ايمن سازي اشنا شده باشيد، حتما خودتان پاسخ اين سوال را داده ايد.آري ايمن سازي در هر سطحي و در هر مرحله اي قابل انجام، مفيد و بلكه لازم است.

در مرحله طراحي، در مرحله ساخت و نگران نباشيد در مرحله بهره برداري يعني زماني كه ديگر كار ساخت و ساز تمام شده و دكوراسيون داخل را هم چيده ايد هم مي توان اين سازي كرد و بلكه بيشتر هدف ما نيز همين مرحله باشد.

بسياري موارد در زلزله هاي گذشته و مخصوصا در زلزله هايي كه در ايران اتفاق افتاده است مشاهده شده است كه افراد با رعايت مسايل بسيار ساده و پيش پاافتاده كه به نظر افراد(قبل از زلزله)مسايل خنده داري به نظر مي رسيده اند، زنده مانده اند.

چه بسيار مواردي مشاهده شده كه علي رغم مقاومت ساختمان و عدم آسيب جدي به آن، افراد داخل آن از بين رفته و يا جراحات سختي برداشته اند، به دليل عدم رعايت مسايل ايمن سازي ساختمان و محل زندگي و يا كار خود.

پس در هركجا با هر نوع مصالح سازه اي و نوع سازه (بتني، فولادي، خشتي، گلي، طاق ضربي، و…) نكات ايمن سازي را انجام دهيد.

نكته مهم:

نكات و مسايل ايمني را بايد دقيق اجرا كنيم و آنقدر تكرار كنيم تا براي انجام دادن آنها نياز به فكر كردن نداشته باشيم.

 

چه كسي بايد ايمن سازي كند؟

ايمن سازي را همه بايد انجام دهند. هركس در سطح اطلاعات و اختيارات خودش.پدر خانواده، رييس اداره، رييس كارخانه و شركت يك سري وظايف دارند. مادر، مديران و….وظايف ديگري.فرزندان خانواده، كارمندان، كارگران و…..وظايف ديگري دارند. اين وظايف متفاوت بيشتر از اختيارات و مسووليتهاي افراد، سطح اطلاعات و مسايل مالي ناشي مي شود.

دولت هم وظايفي دارد كه از آن جمله ايمن سازي ساختمانهاي دولتي و عمومي مانند بيمارستانها و مدارس است كه البته وظيفه دولت از وظايف افراد نمي كاهد.چرا كه به هرحال اگر دولت نتواند كاري كند افراد بايد به فكر جان خودشان و ساير افراد تحت پوشش خود باشند.

اگر دولت نمي تواند بر ساخت و سازها كنترل داشته باشد و ساختمان هاي پوشالي و غير ايمن در شهرها ساخته مي شود اين باعث نمي شود كه افراد به خانه هاي غير ايمن رضايت دهند اين حق هركسي است كه درخانه هاي امن زندگي كند.و هر كس خودش بايد به فكر خودش باشد.اگر ما در خانه هاي غير ايمن زندگي نكنيم، خانه هاي غير ايمن خالي مي مانند و كسي ديگر نمي تواند خانه غير ايمن درست كند

اگر ما نخواهيم در ساختمانهاي غير ايمن زندگي كنيم، كسي براي ما ساختمان غير ايمن نمي سازد

چه ارگاني مسئول نظارت بر ايمني و مقاومت ساختمانها است:

وزارت مسكن، متولي اصلي ايمني ساخت و سازهاست

ستاريان، كارشناس مسكن مي‌گويد: بر اساس قوانين، وظيفه نظارت فني بر كيفيت ساختمانها برعهده شهرداري نبوده و اين سازمان تنها در مورد تخلفات معماري مي‌تواند كارفرما را جريمه كند..

وي مي‌افزايد: اما از آنجا كه وظيفه تدوين اصول ساخت و ساز برعهده وزارت مسكن بوده و نظارت بر عملكرد مهندسان ناظر نيز جز وظايف سازمان نظام مهندسي به عنوان زيرمجموعه‌ وزارت مسكن و شهرسازي است، امر نظارت بر ساخت و سازهاي كيفي و احياي بافتهاي فرسوده نيز برعهده اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد.

ادب، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز مسؤوليت نظارت كيفي بر ساخت و سازها را متوجه وزارت مسكن شهرسازي مي‌داند و تصريح مي‌كند: انجام بازرسي‌ها، به كارگيري پليس ساختمان و اعمال نظارت بر احداث ساختمانها قبل از تكميل اسكلت ساختمانها و بعد از اتمام مراحل ساخت با استفاده از خيل عظيم مهندسان بيكار بر عهده اين وزارتخانه است؛ به عبارت ديگر وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان متولي امر مسكن در بخش حاكميتي بايد بسترسازي لازم را جهت تشكيل نهادهاي مدني خصوصي به منظور بازرسي و نظار كيفي و نيز مجريان ذيصلاح در امر ساخت و ساز شهري را فراهم كنند.

نظارت ناكار‌آمد بر ايمني ساخت و سازها پنهان‌ناشدني است.

هدف آيين نامه مقاوم سازي بنا ها در برابر زلزله:

1) با حفظ ايستايي ساختمان در زلزله شديد,تلفات جاني به حداقل برسد.

2) بناهاي ضروري پس از وقوع زلزله هاي شديد بدون آسيب عمده سازه اي قابل استفاده باقي بمانند.

 

محلهاي امن را شناسايي كنيم؟

اولين مرحله از ايمن سازي هر مكاني شناسايي وضع موجود است. به اين مفهوم كه بدانيم در كجا هستيم، وضعيت سازه چگونه است، نقاط ضعف و قوت سازه را شناسايي كنيم و….

 

واژه ها و مفاهيم كليدي

سازه:

به طور كلي به هر چيزي كه توسط بشر ساخته شده و براي تحمل و نگهداري چيز ديگري ساخته شود اطلاق مي شود در اينجا منظور ما تمام ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، آموزشي، ورزشي و…. ديگري است كه مورد استفاده تعدادي از مردم قرار ميگيرد و در واقع براي بهره برداري انسانها ساخته شده باشد.از اين به بعد بجاي واژه سازه از ساختمان استفاده مي كنم

پي (فنداسيون):

پاي ساختمان در روي زمين .همانطور كه شما براي اسكي كردن به كفش اسكي نياز داريد، ساختمان براي باقي ماندن نياز به پي دارد.

ديافراگم:

سيستم افقي يا تقريبا افقي است كه نيروهاي جانبي را به اجزاي مقاوم قائم منتقل مينمايد.اين سيستم ميتواند مهار بندي هاي افقي را نيز شامل شود.

مقاومت:

ظرفيت نهايي يك عضو براي تحمل نيروهاي وارده.

اجزاي سازه اي:

هر ساختمان داراي يك سري قطعات و اجزايي است كه بارهاي اصلي ساختمان را تحمل مي كنند.در اصطلاح عام به آن اسكلت ساختمان هم مي گويند.ديوار هاي اطراف آسانسور تمام ستونهاي ساختمان بسياري از تيرهاي ساختمان (ميتوانيد فرض كنيد تمام تيرهاي ساختمان) پي ها(فنداسيونها) مهار بندها (باد بندها) جزء اجزاي سازها هستند

اجزاي غير سازه اي:

تمام اجزاي ديگر ساختمان ماننند مبلمان داخل، نما، كانالها و تاسيسات، لوله ها ديوارهاي داخلي(تيغه ها) كابينت ها، ميز و نيمكت و صندلي ها، روشنايي ها و……

مسكن:

در اينجا منظور ما همان ساختماني است كه در آن افرادي قرار دارند مانند: خانه,مدرسه,اداره,مغازه و……

ايمن سازي:

ايجاد محيط امن براي زنده ماندن در هر مسكني

مقاوم سازي:

افزايش مقاومت مسكن در برابر زلزله، سيل، طوفان و هر مسئله ديگري

بهسازي:

بهبود خواص يك سازه در برابر شرايط مورد نظر

بهسازي لرزه اي:

بهبود خواص يك سازه در برابر زلزله و بهبود عملركرد ان در برابر زلزله

ترميم:

بازگرداندن خواص يك سازه به حالت اول آن بعد از ايجاد خرابي

از خاك چه ميدانيم؟

آيا تا به حال انديشيده ايد كه محل ساختمان محل سكونت شما بر چه نوع خاكي بنا شده است؟

آيا تا به حال در مورد اهميت نوع خاك در پايداري سازه ها انديشيده ايم؟

 آيا در هنگام ساخت ساختمانها به و ضعيت آبهاي زيرزميني و وجود حفره ها و كوره ها يا قناتها در نزديكي ساختمان خود دقت كرده ايم؟

آيا تا به ساختمانهايي كه در كناره خاكبرداريها بنا شده اند نظر كرده ايم؟

آيا به چگونگي خاك در محل شيب كوهها فكر كرده ايم؟

سوالات بسياري از اين قبيل در اهميت تاثير وضعيت شرايط خاك در استحكام و پايداري ساختمانها چه در وضعيت ايستايي وچه بعد از وقوع زلزله قابل مطرح شدن است.

پس بياييدابتدا خاك را بهتر بشناسيم

بطوركلي خاكها از فرسايش سنگها و در دراز مدت تشكيل شده ، در محل خود رسوب كرده يا انتقال مي يابند. خاكها داراي اندازه ذرات متفاوتي بوده و در يك تقسيم بندي بسيار كلي خاكها در طبيعت به صورت خاكهاي رسي ،‌ سيلتي ، ماسه اي ، شني و قطعات سنگي تقسيم مي شوند.خاكهاي سطحي عموما تركيبي از خاكهاي فوق و خاكهاي نباتي مي باشند. خاكها از لحاظ تراكم ساختماني به شكل شل، نيمه متراكم و متراكم وجود دارند. خاكها علاوه بر تفاوت در ريزدانه و درشتدانه بودن داراي چسبندگي و قفل و بستهاي متفاوتي مي باشند. خاكهاي رسي اشباع عموما داراي چسبندگي قابل توجهي بوده ليكن خاكهاي سيلتي و ماسه اي از چسبندگي كمتري برخوردارند.

خاكهاي مناطق مختلف ، بدليل خصوصيات مختلف ، داراي استحكام و مقاومت هاي متفاوت هستند و همچنين در اثر بارهاي وارده نشست هاي متفاوتي از خود بروز مي دهند.بطور كلي وجود رطوبت در خاكها باعث كاهش پارامترهاي مقاومتي مي شود.

قبل از احداث هر بنا چه ساختمان ساده چند طبقه و چه پلها ، تونلها ، سدها وغيره انجام عمليات شناسايي خاكها(عمليات شناسايي ژئوتكنيكي)امري ضروري است.امروزه مهندسين بيش از پيش به اهميت شناسايي خاكها قبل از احداث ساختمان بر آن پي برده اند

عملايت شناسايي خاكها به دو گروه عمليات شناسايي صحرايي و عمليات آزمايشگاهي تقسيم مي شوند.در عمليات صحرايي عمليات حفاري دستي يا ماشيني و نمونه گيري ، شناسايي زمين شناسي ،‌ شناسايي پارامترهاي آب وهوايي و همچنين آزمايشهاي درجاي صحرايي و در آزمايشگاه ، آزمايشهاي آزمايشگاهي انجام مي گيرد. و در نهايت پس از بررسي ها و مطالعات مقدار مقاومت خاك براي پي ها ي مختلف ارائه مي شود.

اين مطالعات در عمليات ساختمان سازي ار اهميت بسزايي برخوردار مي باشد و با توجه به اين مطالعات مي توان پي و فونداسيون مناسب را با توجه به بارهاي وارده تعيين نمود.

پي ها به طور كلي به دو گروه پي هاي سطحي و پي هاي عميق تقسيم مي شوند

پي هاي سطحي:همان پي هاي متداول در شهرها هستند كه به صورت پي تك ، نواري و گسترده(راديه) مي باشند .

پي هاي عميق:همان شمعها مي باشند كه در شرايطي كه مقاومت خاك براي پيهاي سطحي كفايت نمي كند از اين پي استفاده مي شود.

اين نكته لازم به ذكر است كه تعيين نوع پي هم به نوع سازه و هم به مقاومت خاك بستگي دارد.بنابراين ممكن است براي دو ساختمان كاملا مشابه در دو محل خاكي متفاوت پي هاي متفاوت پيشنهاد شود.

نكته ايمني:

1) بايد بياموزيم كه در انتخاب منطقه محل احداث ساختمان ,از مجاورت با گسلها اجتناب ورزيم و به نقشه هاي پهنه بندي توجه نماييم.

در اين مورد آقاي قاليبافان تشبيه خوبي كردند: «همانطور كه وقتي باران مي آيد براي حفاظت از خود از چتر استفاده ميكنيم براي ساير بلاهاي طبيعي از جمله زلزله هم بايد متناسب با آن خود را مجهز سازيم تا كمترين آسيب به ما برسد.»

2) پيش از ساخت سازه ها به مسئله خاك آن توجه كنيم.سازه خود را بر هر خاكي ننهيم ، قبل ساخت سازه ها در دامنه شيبها با متخصص آن مشورت كنيم و بدانيم هر قدر سازه ما محكم باشد اگر بر خاكي ضعيف بنا شود ، در آينده با مشكل مواجه خواهد شد.

ملاحضات ژئوتكنيكي

به طور كلي بايد از احداث ساختمان در مجاورت گسلهاي فعال و محل هايي كه احتمال به وجود آمدن شكستگيس در سطح زمين هنگام زلزله وجود دارد اجتناب شود. در مواردي كه اخداث ساختمان در چنين محلهايي اجتناب ناپذير باشد,بايد علاوه بر رعايت ضوابط اين بخش,مطالعات و تمهيدات خاصي براي آنها اجتناب ناپذير شود.

در زمين هاي كه ممكن است بر اثر زلزله ناپايداري ژئوتكنيكي  نظير روانگرايي در خاكهاي ماسه اي سست,نشست زياد,زمين لغزش يا پديده هاي مشابه ايجاد گردد,و با در زمينهاي متشكل از خاك رس حساس , بايد امكان ساخت و شرايط لازم براي احداث بنا,با استفاده از مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي ويژه,مطالعه و بررسي شود.

در موارد زير توصيه اكيد ميشود به مساله روانگرائي توجه خاص مبذول گردد:

1)زمين هاي كه سابقه روانگرائي دارند.

2)زمينهائي كه از نوع خاك ماسه اي نامتراكم,اعم از تميز,لاي دار,شن دار بوده و تراز سطح آب زير زميني نسبت به سطح زمين كمتر از حدود 10 متر باشند

براي احداث ساختمان در دامنه و با پاي شيب طبيعي,خاكبرداري ها بايد با تمهيدات لازم براي پايدار سازي همراه باشد.هر گونه بار گذاري از جمله خاكبرداري بر روي دامنه و يا در نواحي فوقاني شيب نيز بايد همراه با تمهيدات لازم براي تامين پايداري كلي باشد.

گروه بندي ساختمانها بر حسب اهميت:

1) ساختمان ها با اهميت زياد  كه خود شامل چهار دسته اند:

الف) بناهاي ضروري

ب) ساختمان هايي كه خرابي آنان باعث تلفات جاني بسيار شوند مثل مدارس,مساجد,سينما ها,فروشگاهاي بزرگ و….

پ) ساختمان هايي كه خرابي آنان باعثاز دست رقتن ثروت ملي شوند مانند موزه ها,كتابخانه ها و…

ت) ساختمانها يا تاسيساتي كه خرابي آنان باعث آلودگي محيط زيست و يا آتش سوزي وسيع ميشوند مانند پالايشگاها,انبار هاي سوخت

2) ساختمان ها با اهميت متوسط

در اين گروه ساختمان هايي قرار دارند كه خرابي آنها تلفات و خسارات قابل توجه اي به وجود مي آورند مانند ساختمانهاي مسكوني و اداري و تجاري,هتل ها

3) ساختمانهاي با اهميت كم كه شامل دو دسته اند:

الف) ساختمانهاي كه خسارت نسبتا كمي از خرابي آنها حادث ميشوند و احتمال بروز تلفات در آنها بسيار كم است.

ب) ساختمانهاي موقت كه مدت بهره برداري از آنها كمتر از 2 سال است.

توصيه هاي طراحي و اجرايي(معماري و سازه):

رعايت موارد زير در طراحي ساختمان ها واجراي ان توصيه ميشود:

1) پلان ساختمان به شكل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پيش آمدگي و پس رفتگي زياد باشد و از ايجاد نا متقارن در ارتفاع ساختمان نيز اخراز شود.

2) عناصري كه بارهاي قائم را تحمل مي نمايند در طبقات مختلف بر روي هم قرار داده شوند تا انتقال بار اين عناصر به يكديگر با راسطه عناصر افقي صورت نگيرد.

3 ) عناصري كه بارهاي افقي ناشي از زلزله زا تحمل ميكنند موكداً طوري طراحي شوند كه انتقال نيرو به سمت شالوده بطور مستقيم انجام شود و عناصري كه با هم كار ميكنند در يك صفحه قائم قرار داشته باشند.

4) ديوارهاي برشي و يا قابهاي مهار بندي شده كه تحمل نيروهاي افقي ناشي از زلزله به كار گرفته ميشوند,بايد حتي الامكان تا روي شالوده ادامه داده شوند.

5) براي كاهش از نيروهاي پيچشي ناشي از زلزله, مركز جرم هر طبقه بر مركز سختي آن طبقه منطبق و يا فاصله آنها در هر يك از امتدادهاي ساختمان از 5% بعد ساختمان در امتداد كمتر باشد.

6) ار احداث طره هاي با طول بزرگتر از 5/1 متر حتي المقدور احراز شود.

7) ار ايجاد سوراخ هاي بزرگ و مجاور يكديگر در ديافراگمهاي كفها خودداري شود.

8) ستونها بايد به خوبي با پايه ها مهاربندي شوند.

9) از قرار دادن اجزاي ساختماني,تاسيسات و يا كالا هاي سنگين بر روي طره ها و عناصر لاغر و دهانه بزرگ پرهيز گردد.

10) از قرار دادن بارها و تاسيسات سنگين در طبقات فوقاني خودداري شود تا مركز جرم ساختمان در پايين ترين سطح ممكن قرار گيرد.

11) ساختمان و اجزاي آن به نحوي طراحي گردد كه داراي شكل پذيري مناسب باشد.

12) ساختمان به نحوي طراحي گردد كه عناصر قائم (ستون ها)ديرتر از عناصر افقي(تيرها) دچار خرابي شوند.

13) با به كار بردن مصالح غير سازه اي سبك,وزن ساختمان به حد اقل رسانده شود.

14) اعضا و قطعات غير سازه اي به خصوص قطعات نما و شيشه ها آنچنان طراحي و اجرا شوند كه در هنگام وقوع زلزله از سازه جدا نشده و با فرو ريختن خود ايجاد خسارت احتمالي جاني و مالي ننمايد.

15) در ساختمانها با مصالح بنائي بطور كلي بايد از احداث بازشوها وسيع احراز نموده و حتي المقدور بازشوها را در قسمت مركزي ديوارها قرار داد.

16) ارتفاع جان پناه اطراف بامها و بالكن ها از كف تمام شده,در صورتيكه ضخامت ديواره آن10 ويا 20 سانتيمتر باشند نبايد به ترتيب 50 و 90 سانتيمتر تجاوز نمايد.در صورت تجاوز ارتفاع از حدود فوق الذكر ,جان پناه بايد توسط عناصر قائم فولادي يا بتن آرمه نگهداري شده و در كف بام يا بالكن گيردار شود.

17) در ساختمانهاي با مصالح بنائي استفاده از ملات گل و يا گل آهك مجاز نمي باشد.

ق) ديوارهاي كه به سنگ مكعب مستطيل شكل يا آجر يا بلوك سيماني ساخته مي شوند بايد طوري چيده شوند كه بندهاي قائم روي هم قرار نگيرد.

18)آجر,بلوك سيماني,و يا سنگ مصرفي در ديوترها بايد از جنس مرغوب و داراي قدرت باربري و همچنين دوام مناسب باشند.آجر و بلوك سيماني بايد قبل از استفاده كاملا با آب سيراب شوند.

19) براي حفظ انسجام و يكپارچه نمودن سقف هاي تيرچه بلوك بايد به نكات زير عمل نمود:

الف) بتن پوششي روي بلوكها حداقل داراي 5 سانتيمتر ضخامت باشد و مقدار ميلگرد در جهت عمود برتيرچه از 1 سانتيمتر مربع در هر متر كمتر نبوده و ميلگرد طوري قرار داده شود كه فاصله آنها از يكديگر از 30 سانتيمتر تجاوز ننمايد.

ب) در صورت تجاوز دهانه تيرچهها از 4 متر تيرچه بوسيله كلاف عرضي كه عرض مقطع آن حداقل 10سانتيمتر باشد به هم متصل شود.

20) كليه عناصر باربر ساختمان بايد به نحوي مناسب به هم پيوسته باشند تا در هنگام وقوع زلزله عناصر مختلف از يكديگر جدا نشده و ساختمان بطور يكپارچه عمل كند به خصوص در مورد سقف,علاوه بر آنكه بايد اتصال قائم باربر _ قاب و ديوار _ تامين شده باشد,لازم است سقف با حفظ انسجام خود بتواند مثل يك ديافراگم نيروي ناشي از زلزله را به عناصر قائم منتقل كند.

21) ساختمان بايد در دو امتداد عمود بر هم قادر به تحمل نيروهاي افقي ناشي از زلزله باشد و در هر يك از اين امتدادها نيز بايد انتقال نيروهاي افقي به شالوده به طوري مناسب صورت گيرد.

22) براي خفظ يا كاهش خسارت ناشي از ضربه به ساختمانهاي مجاور به يكديگر,ساختمانها با ارتفاع بيشتر از 12 متر يا بيشتر از چهار طبقه از تراز پايه بايد به وسيله انقطاع از ساختمانهاي مجاور جدا شود,ويا فاصله اي حداقل برابر با نصف درز انقطاع از مرز مشترك با زمينهاي مجاور ساخته شوند.

23) حد اقل درز انقطاع در تراز هر طبقه 01/0 ارتفاع آن تراز از روي پايه مي باشد.

24) ضعف جوشكاري از عمده مسائل سازه هاي فولادي آسيب ديده ميباشد.در نتيجه بايد تمام اتصالات محكم و به طور صحيح  جوشكاري و مهار شوند.

25) در اسكلت بندي ساختمانها از باد بندهاي ضربدري بايد استفاده كرد.كمانش بادبنده بعد از زلزله نشان دهنده جذب انرژي زلزله توسط بادبندها است.

26) در محلهايي كه امكان اجراي بادبند هاي ضربدري نيست(درب باز شوي اماكن تجاري) بايد از قابهاي خمشي(با اتصالات صلب)استفاده شود.

27) نماي آجري بر چين شده ساختمانها بايد به خوبي به پشت كار مهار شوند.و نماي سنگي ساختمانها بايد به طور صحيح به پشت كار اسكوپ شوند.

28) ساختمان بايد به خوبي شناژبندي شوند.

چگونه آنچه ساخته ايم را ايمن سازي كنيم:

1) ايمن سازي سازه و بنا

ايمن سازي يعني مشخص نمودن نقاط ضعف يك ساختمان در طراحي واجرا و رفع آن اين كار با توجه به پيچيدگي و تخصصي بودن آن ميبايست توسط نيرو هايي كه داراي تخصص ويژه زلزله هستند انجام بگيرد

ممكن است شما اكنون در ساختماني زندگي ميكنيد كه به تازگي به پايان رسيده و يا چند سالي از ساخت آن گذشته باشد ، براي چنين ساختمانهايي ميتوانيد از تخصصهاي گروه ايمن سازي بهره ببريد ، كارشناسان اين رشته قادرند پس از بازديد از ساختمان براي ايمن سازي منازل شما طرحهاي مربوطه را ارائه كنند

 2) ايمن سازي دكوراسيون داخلي

در صورتي كه منزل شما در برابر زلزله دوام بياورد ، ممكن است لوازم و دكوراسيون منزل موجب صدمه به اعضاء خانواده شما گردد پس ايمن سازي در داخل منزل را به همان اندازه سازه جدي بگيريد!

1) تمام تابلو ها را به ديوار مهار كنيد و از نصب تابلو بالاي مكان خواب خود و فرزندانتان خوداري كنيد.

2) كتابخانه,كمد لباس,ساعت ديواري ، كامپيوتر و هر چيزي كه با سقوط آن موجب صدمه زدن به كودكتان ميگردد را مهار و از مكان خواب او دور كنيد.

3) تخت خواب را در كنار پنچره خصوصا پنجره هاي بدون پرده هاي كلفت قرار ندهيد، شيشه هاي شكسته ميتواند صدمات جبران ناپذيري به خانواده شما وارد كند ، فراموش نكنيد كه مشكلات زلزله با پايان حركت زمين ، تازه آغاز مي گردد.

4) ميز توالت را در مسير خروج از اطاق خواب قرار ندهيد.

5) نحوه قطع جريانهاي آب و برق و شوفاژ و گاز را به اعضاي خانواده آموزش دهيد تا در صورت عدم حضور شما هم بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

6) پس از پايان زلزله به دقت شير هاي اصلي گاز را قطع كرده و بسيار دقت كنيد كه موجب آتش سوزي نگرديد ، يك جرقه مي تواند خطر ساز باشد ، روشن كردن چراغ اطاق يا يك روشن كردن يك كبريت براي روشنايي ميتواند خسارت جبران ناپذيري را در پي داشته باشد ، در صورت روبرو شدن با آتش سوزي فراموش نكنيد كه به همان اندازه كه خود آتش ميتواند خطرناك باشد دود نيز ميتواند موجب خفگي شما گردد.

7) اگر در منزل آبگرمكن داريد آنرا حتما به ديوار مهار كنيد، سوختگي كم از آوار نيست.

برداشت كلي:

در هر ساختماني كه ضوابط آئين نامه هاي مربوط به طراحي و اجراء ساختمان ها,كاملتر و بهتر اجراء شود,آسيب كمتري مشاهده ميگردد و به هر ميزان كه كمتر مورد توجه قرار گرفته شود,خسارت بيشتري وارد مي شود.

بهداشت روان در حوادث طبيعي

امدادگر گرامي، شما در لحظه ها و روزهاي نخست هر فاجعه اي با افرادي مواجه هستيد كه وقايع دردناكي را پشت سرگذاشته، احتمالا ساعاتي را تنها زير آوار مانده اند، مرگ را بارها از نزديك لمس كرده، شايد شاهد اجساد يا مرگ نزديكان و از دست دادن همسايگان، دوستان، همبازي ها يا حتي عزيزان خود بوده اند.

احساس درماندگي شديد، بهت، وحشت، از دست دادن همه چيز و احساس گناه از مسايل شايع اين عزيزان است؛ احساس گناه از اينكه او زنده مانده است و عزيزان ديگر از دست رفته اند؛ احساس تقصير كه شايد ميتوانستم كمك كنم ولي كوتاهي كردم؛ احساس خشم و عصبانيت حتي نسبت به تقدير، مقدسات ديني و خداوند كه چرا اين اتفاق بايستي براي ما مي افتاد.در ساعتها و روزهاي اول حادثه، كساني كه با شما در تماس قرار ميگيرند مراحل اول يا دوم واكنش عزا و از دست دادن را طي ميكنند كه لازم است با آن آشنا باشيد:

مرحله اول: شوك ناباوري

در اين مرحله فرد نشانه ها و هيجانات زير را از خود نشان ميدهد

1)گيجي و منگي و بهت زدگي

2)فراموشي و انكار مشكل و فاجعه

3)نداشتن هيجان، گريه و واكنش

مرحله دوم :خشم

در اين مرحله فرد علايم زير را از خود نشان ميدهد:

1)احساس ناكامي و درماندگي

2)تحريك پذيري و عصبانيت

3)خشم نسبت به اطرافيان، امدادگران و كاركنان پزشكي

4)خشم و تهاجم نسبت به مسئولين و مقدسات

5)خودزني، جيغ و بيقراري

علائم فوق در روزها و هفته هاي اول كاملا طبيعي و قابل انتظار ميباشد.براي كمك به حادثه ديدگان ميتوان از توصيه هاي زير كمك گرفت:

1) به افراد اجازه دهيد كه در صورت امكان جنازه عزيزانشان را ببينند

2)فرصت سوگواري و گريه و زاري را براي داغداران حادثه فراهم كنيد. شرايطي را فراهم كنيد كه آنها بتوانند به راحتي و بدون مانع عزاداري كنند.

3) سعي كنيد افراد حادثه ديده دور هم جمع شده و با هم عزاداري كنند؛ ارتباط داشته باشند و به هم كمك كنند

4) به فرد اجازه و فرصت صحبت كردن بدهيد، ولي در صورت عدم تمايل وي را مستقيما وادار به صحبت نكنيد

5) به صحبتها و پاسخهاي افراد به دقت گوش فرا دهيد و با وي همدلي كنيد

6) هنگام صحبت با قربانيان عجله نكنيد، بگذاريد آنها بدانند تا هر وقت كه بخواهند، شما آنجا خواهيد بود

7) از سكوت نهراسيد، اما بتدريج و آرام سعي كنيد به بهانه هاي مختلف به افراد ساكت نزديك شده، ابراز حمايت و كمك كرده يا از آنها در كارها كمك بخواهيد.

8) قربانيان چنين حوادثي اغلب نياز دارند داستان فاجعه را بارها و بارها بازگو كنند شما ميتوانيد با سوالات بجا و مناسب با استفاده از روشهاي مناسب گوش دادن مثل توجه كردن، نگاه كردن و تكرار جملات اين فرايند و تخليه هيجاني آنها را ادامه دهيد.

9) به افراد اطلاعات صحيح بدهيد. گاهي ممكن است وسوسه شويد كه در مورد سلامت وابستگان به آنها اطمينان دهيد.اين كار فقط ناراحتي و واكنش فرد را به تاخير مياندازد. در صورت امكان فرد را به مركز اطلاع رساني مربوط به مجروحان هدايت كنيد.

10) از دادن قول و وعده هاي بيجا به شدت پرهيز كنيد.

11) حتي اگر قربانيان مواردي از رفتارهاي نادرست و حتي غير اخلاقي در زمان حادثه را براي شما نقل ميكند به هيچ وجه قضاوت و سرزنش نكنيد.

12) به قربانيان توضيح دهيد كه از آنها چه انتظاري ميرود و آنها بايد چه انتظاري از ديگران داشته باشند؛ مثلا از آنها انتظار ميرود كه با كادر درماني همكاري كرده يا در جهت آرام كردن اعضاي خانواده بكوشند و يا در اردوگاه كارهاي شخصي را انجام دهند.

 

 

نویسنده:مهندس ح یگانه

http://iransafety2009.blogfa.com/

مطالب مرتبط

 • 93
  باید دانست كه تعمیرات اساسی به عهده موجر و تعمیرات غیراساسی و جزیی به عهده مستأجر است تشخیص اینكه تعمیر مورد نیاز از مصادیق اساسی یا غیر اساسی است با دادگاه است . مستند چنین دعوایی مواد 20 ، 21 و 22 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می…
 • 91
  برای توضیح این بحث که صد البته بسیار گسترده هم می باشد، ابتدا با پرسش یک مشاور که به تازگی فعالیت خود را در این صنف آغاز کرده شروع می کنیم. پرسش : به مدت دو ماه است در صنف مشاورین املاک فعال هستم ولی درآمدی ندارم. برای رسیدن به…
 • 89
  به موجب بند 6 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ؛[در صورتی كه از مورد اجاره محل سكنی بر خلاف منظوری كه در اجاره نامه قید شده استفاده گردد] موجر می تواند از محضر دادگاه تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید . لازم به ذكر است كه…
 • 87
  ماده 494 قانون مدنی چنین اشعار می دارد كه ؛[عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود …] علی هذا پس از انقضاء مدت اجاره ، موجر می تواند حسب ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 كه در آن چنین بیان شده است؛[پس از انقضای مدت…
 • 86
  مسئولان قضایی کشور از تعدد شکایات مربوط به تخلفات املاک و افزایش حجم پرونده‌های قضایی می‌گویند، درحالی‌که رشد روزافزون قیمت ملك و سودآوری آن در شرایط عدم ثبات اقتصادی، باعث شده سرمایه‌گذاران جامعه به‌سوی این صنعت سودآور گرایش پیدا كنند. به گفته صاحب‌نظران حقوقی مکانیزم حقوقی که بر فرایند معاملات…

25 thoughts on “ایمن سازی ساختمان در برابر زلزله

 1. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Kudos!|

 2. I have checked your site and i have found some duplicate content, that’s why you don’t rank high in google, but there is
  a tool that can help you to create 100% unique content, search for: Boorfe’s
  tips unlimited content

 3. Thanks a lot for giving everyone a very pleasant possiblity to discover important secrets from this blog. It is usually very nice and also packed with a great time for me and my office mates to visit your blog at the very least three times every week to read through the fresh guidance you have got. And lastly, I am also at all times impressed with your brilliant creative ideas you serve. Certain 1 points in this article are in reality the most effective we have ever had.

 4. Can I simply say what a reduction to search out someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You positively know how one can convey a problem to gentle and make it important. More individuals have to learn this and perceive this facet of the story. I cant believe youre no more common since you undoubtedly have the gift.

 5. I as well as my guys were found to be checking out the nice things located on the website and then quickly I got a horrible suspicion I had not thanked the web site owner for those strategies. All of the young boys were definitely for this reason stimulated to study them and have now quite simply been making the most of those things. Many thanks for really being very accommodating as well as for going for certain smart themes most people are really wanting to discover. My honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 6. My wife and i got very joyous that Michael managed to deal with his survey while using the precious recommendations he grabbed when using the web site. It is now and again perplexing just to continually be handing out secrets that many others could have been selling. And we all see we have the blog owner to give thanks to for this. The entire illustrations you’ve made, the easy blog menu, the friendships your site give support to promote – it’s got mostly fabulous, and it’s really aiding our son and us recognize that the topic is satisfying, which is tremendously indispensable. Many thanks for everything!

 7. My spouse and i have been absolutely cheerful that Michael could conclude his researching from your ideas he received from your own web page. It’s not at all simplistic to just choose to be offering instructions that other folks could have been selling. So we recognize we have the blog owner to be grateful to for this. Most of the explanations you’ve made, the easy website navigation, the relationships you make it possible to instill – it is mostly awesome, and it’s really making our son in addition to us recognize that this topic is pleasurable, and that’s very mandatory. Many thanks for all!

 8. I together with my pals ended up looking at the good tips and hints on the blog and so then developed an awful suspicion I never expressed respect to the blog owner for those tips. All the young boys came totally joyful to read through all of them and have in reality been taking advantage of them. Appreciation for actually being very kind and then for obtaining this form of useful issues most people are really desirous to know about. Our sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

 9. I am also commenting to make you be aware of of the notable experience my wife’s child found using your webblog. She discovered such a lot of issues, including how it is like to possess an excellent teaching spirit to get other folks with ease know precisely a number of multifaceted subject matter. You actually exceeded our expected results. Thank you for producing such great, dependable, edifying and also easy tips on this topic to Emily.

 10. I enjoy you because of every one of your efforts on this web page. Gloria enjoys doing investigations and it is easy to understand why. Almost all hear all about the lively way you render powerful tactics through this blog and increase response from some other people on this content plus our favorite child is without question becoming educated so much. Have fun with the rest of the new year. You are performing a superb job.

 11. Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally wonderful opportunity to read from this website. It’s usually very ideal and also packed with a good time for me and my office mates to visit your website more than 3 times a week to read through the latest items you have. Of course, I’m also actually motivated for the awesome creative concepts you serve. Some 1 facts in this post are honestly the very best I have ever had.

 12. I’m just writing to make you know of the amazing encounter my friend’s princess gained going through your web page. She even learned lots of issues, which included what it’s like to possess a great teaching spirit to have the rest quite simply fully understand specified tricky issues. You really surpassed people’s desires. Many thanks for giving those interesting, dependable, explanatory as well as fun tips on this topic to Ethel.

 13. I must get across my love for your generosity supporting individuals who require help with this particular issue. Your very own dedication to getting the solution all over turned out to be wonderfully productive and have always made associates just like me to attain their objectives. Your new informative key points entails a whole lot a person like me and even further to my peers. With thanks; from each one of us.

 14. I have to show my respect for your generosity in support of persons that actually need help with this particular field. Your real commitment to passing the solution all over had become remarkably valuable and have constantly allowed professionals like me to attain their endeavors. Your amazing insightful facts means this much a person like me and especially to my peers. Best wishes; from everyone of us.

 15. I wish to show appreciation to the writer just for rescuing me from such a condition. As a result of exploring through the the net and seeing opinions which were not pleasant, I figured my entire life was gone. Being alive devoid of the strategies to the issues you have fixed by way of the post is a serious case, and the ones that could have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t encountered the blog. Your expertise and kindness in touching almost everything was important. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a step like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented guide. I won’t be reluctant to refer the website to anyone who needs support on this problem.

 16. A lot of thanks for all your valuable work on this site. My mum really loves setting aside time for research and it’s really simple to grasp why. A number of us learn all relating to the dynamic mode you present good steps on this web site and in addition increase participation from website visitors on the area while our simple princess is actually understanding a lot. Have fun with the rest of the year. You have been carrying out a very good job.

 17. I am just writing to let you understand what a nice discovery our girl had going through your webblog. She noticed plenty of details, not to mention what it’s like to possess a wonderful giving heart to get many more just understand several extremely tough topics. You undoubtedly did more than visitors’ expected results. Thanks for providing those warm and helpful, dependable, explanatory and as well as cool thoughts on that topic to Lizeth.

 18. I intended to create you this very little note just to give thanks again on the striking tactics you’ve shown on this site. It’s certainly wonderfully open-handed with people like you to offer openly what a few individuals could have offered for sale for an electronic book in order to make some cash for their own end, principally given that you could have done it in case you desired. The solutions as well acted to become fantastic way to fully grasp the rest have the same zeal like my personal own to find out whole lot more in respect of this issue. I am sure there are a lot more enjoyable periods in the future for many who read through your website.

 19. I not to mention my pals happened to be examining the best advice on your web blog then then came up with a horrible feeling I had not thanked the website owner for those secrets. The ladies happened to be certainly stimulated to learn all of them and now have pretty much been loving those things. Appreciate your getting considerably thoughtful and for using this form of impressive ideas most people are really desirous to be informed on. Our honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.

Leave a Reply

Your email address will not be published.